Τα νέα μας

Πιστοποίηση από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

By 16 Μαΐου 2017No Comments
[:el]Ο κ.Αρχοντοβασίλης πιστοποιήθηκε από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία με τον τίτλο του “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ”, παρακολουθώντας και ολοκληρώνοντας με επιτυχία την Πρώτη Εκπαιδευτική Σειρά Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Λίγα Λόγια για την ΕΧΕ

Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1928 και αριθμεί ήδη 90 χρόνια ζωής, είναι ένα από τα παλαιότερα Ιατρικά σωματεία της χώρας και το αρχαιότερο σε πανελλήνια κλίμακα στον χώρο της Χειρουργικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθώντας τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των χειρουργών, ιδίως των νεωτέρων καθώς και στην προάσπιση των συμφερόντων των χειρουργών και την ενίσχυση και προβολή του έργου τους.
fullsizerender

[:]