Μετάβαση στο περιεχόμενο

MENU

oxeirougos

Τι είναι η κοιλιοκήλη;

Ως κοιλιοκήλη ονομάζεται η πρόπτωση μέρους ενός εσωτερικού οργάνου, εκτός της ανατομικής θέσης του, στο εσωτερικό του κοιλιακού τοιχώματος. Η προβολή του σπλάχνου γίνεται δια μέσω ενός στομίου και έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση εξογκώματος στο αδύναμο κοιλιακό τοίχωμα.

Ποια τα είδη των κηλών κοιλιακών τοιχωμάτων;

Η κοιλιοκήλη μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του κοιλιακού τοιχώματος, ενώ ανάλογα με τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε, καθώς και με το σημείο εμφάνισης της, μπορεί να διακριθεί σε τρία είδη:

 • Ομφαλοκήλη – Πρόκειται για το είδος κήλης το οποίο εμφανίζεται στην περιοχή του ομφαλού ή κοντά σε αυτόν.
 • Μετεγχειρητική Κήλη – Η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη εμφανίζεται στα σημεία τομών από προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά.
 • Επιγαστρική Κήλη – Εντοπίζεται στη μέση γραμμή του κοιλιακού τοιχώματος, δηλαδή στη γραμμή μεταξύ του στέρνου και του ομφαλού.
 • Πλάγιες κοιλιοκήλες – Αυτό το είδος κοιλιοκήλης εντοπίζεται στα πλάγια ή ακόμη και οπίσθια κοιλιακά τοιχώματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η κήλη Spigel και η κήλη Greenfield.
 • Υπερηβική κήλη – Η κήλη αυτή εμφανίζεται στη μέση γραμμή της κοιλίας αλλά κάτω από την περιοχή του ομφαλού.

είδη κηλών

 

Κοιλιοκήλη Φωτογραφίες:

 

Ο Δρ. Φώτης Αρχοντοβασίλης MD, PhD, FISS, FEHS είναι ο πρώτος Έλληνας Χειρουργός που διακρίθηκε ως Surgeon of Excellence για τη χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος από τον μεγαλύτερο Αμερικανικό Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC).

Κοιλιοκήλη: Ποια η αιτιολογία;

Η κύρια αιτιολογία της κοιλιοκήλης είναι η αδυναμία ενός σημείου του κοιλιακού τοιχώματος και η ελλιπής σύγκλιση του, που οδηγεί στην πρόπτωση του ενδοκοιλιακού περιεχομένου.

Μια κοιλιοκήλη είναι πολύ πιθανό να προκύψει όταν οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος είναι αδύναμοι, και ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως ένα σημείο στο οποίο είχε γίνει παλαιότερη χειρουργική επέμβαση.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι τα γηρατειά αλλά και η άσκηση αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης. Γενικότερα, στους παράγοντες κινδύνου της κοιλιοκήλης περιλαμβάνονται:

 • Η γενετική προδιάθεση
 • Η προχωρημένη ηλικία
 • Η Παχυσαρκία
 • Η βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Ο χρόνιος και έντονος βήχας
 • Οι πολλαπλοί τοκετοί
 • Οι απότομες αλλαγές βάρους
 • Η λοίμωξη σε χειρουργικό τραύμα

 

Κοιλιοκήλη: Συμπτώματα

Σε αρχικό στάδιο, το μοναδικό σύμπτωμα με το οποίο εμφανίζεται μια κοιλιοκήλη είναι η διόγκωση της περιοχής στην οποία εντοπίζεται η μικρή ή μεγάλη κήλη στην κοιλιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κοιλιοκήλη γίνεται ορατή με γυμνό μάτι, ενώ μπορεί να την εντοπίσει και ο ίδιος ο πάσχοντας, αφού ψηλαφίζοντας θα παρατηρήσει κάποιο εξόγκωμα.

Εάν η κήλη δεν αντιμετωπιστεί, ο ασθενής θα αισθάνεται έναν οξύ, έντονο πόνο, όταν κάνει απότομες κινήσεις, ή κατά την προσπάθεια του να σηκώσει βαριά αντικείμενα. Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και κατά την ούρηση ή και την αφόδευση, αλλά και όταν στέκεται όρθιος για αρκετή ώρα. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της κοιλιοκήλης, οι ασθενείς αναφέρουν μόνιμο αίσθημα βάρους στην περιοχή της κήλης.

Σε περίπτωση περίσφιξης, ο πόνος εντείνεται και η περιοχή της κήλης γίνεται θερμή και ερυθρή. Πρόκειται για μια επείγουσα ιατρική κατάσταση, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς και συνεπώς χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
 

 

Κοιλιοκήλη: Πώς διαγιγνώσκεται;

Η διάγνωση της κοιλιοκήλης τίθεται από έναν έμπειρο και εξειδικευμένο Γενικό Χειρουργό, έπειτα από την ενδελεχή εξέταση της κλινικής εικόνας του ασθενούς αλλά και τη λήψη ενός εκτενούς ιατρικού ιστορικού. Για την επιβεβαίωση της κοιλιοκήλης, ο Χειρουργός θα εξετάσει τον ασθενή σε όρθια θέση, ζητώντας του να αυξήσει την ενδοκοιλιακή πίεση. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να ζητηθεί από τον ασθενή να υποβληθεί σε απεικονιστικές εξετάσεις, όπως η αξονική τομογραφία ή το υπερηχογράφημα.

Πότε είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση της κοιλιοκήλης;

Η κοιλιοκήλη, όπως και κάθε μορφής κήλη, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεραπευτεί συντηρητικά, χωρίς τη χειρουργική παρέμβαση. Αντίθετα, όσο αμελείται η αποκατάσταση της, η κήλη συνεχώς θα μεγαλώνει. Συνεπώς, από τη στιγμή που έχει εμφανιστεί μια κοιλιοκήλη, είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση της.

Η καθυστέρηση της χειρουργικής αντιμετώπισης, μειώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς καθότι δυσχεραίνεται η καθημερινότητα του, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να θέσει ακόμη και σε κίνδυνο η ζωή του.

Πώς αντιμετωπίζεται η κοιλιοκήλη;

μόνη αντιμετώπιση της κοιλιοκήλης είναι η χειρουργική αποκατάσταση της κήλης. Μάλιστα είναι σημαντικό η επέμβαση να γίνεται άμεσα μετά τον εντοπισμό της κοιλιοκήλης, καθώς, ανάλογα τη θέση της κήλης, η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της μπορεί να οδηγήσει σε επώδυνες και συχνά σοβαρές επιπλοκές, όπως περίσφιξη ή και νέκρωση του εντέρου.

Κοιλιοκήλη Χειρουργείο

Υπάρχουν τρεις τρόποι επέμβασης της κοιλιοκήλης, οι οποίοι επιλέγονται ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.

Στις τεχνικές αποκατάστασης της κοιλιοκήλης περιλαμβάνονται η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, οι Λαπαροσκοπικές τεχνικές αλλά και οι πρωτοποριακές Ρομποτικές τεχνικές.

Κλασσική χειρουργική αντιμετώπιση

Με τοπική ή γενική αναισθησία, με μέθη ή με επισκληρίδιο αναλγησία γίνεται τομή από όπου επιδιορθώνεται η οπή της κήλης, η οποία συρράπτεται και προς ενίσχυση της τοποθετείται και πλέγμα.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τεχνικών στις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις (πρωτογενής συρραφή, τεχνική Rives-Stoppa, Τεχνική TAR, τεχνική Ramirez, τεχνική MOPP, Chevrel, Προσθιο – οπίσθιοι διαχωρισμοί κοιλιακών τοιχωμάτων κ.α), στις περισσότερες από τις οποίες χρησιμοποιούνται οι ίδιοι οι ιστοί των κοιλιακών τοιχωμάτων του ασθενούς για την αποκατάσταση του προβλήματος. Πάντα όμως θα χρησιμοποιηθεί και το ανάλογο πλέγμα, το οποίο, ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του χειρουργού, και με βάση την τεχνική που επιλέχθηκε, θα τοποθετηθεί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος.

Μετά από μια ανοικτή χειρουργική επέμβαση υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα όπως:

 • Η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση είναι μεγαλύτερης διάρκειας σε σχέση με τις ενδοσκοπικές – ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.
 • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με την Ρομποτική Χειρουργική
 • Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άσχημο λόγω της τομής στη κοιλιακή χώρα

Στις μέρες μας πλέον οι ανοιχτές τεχνικές εφαρμόζονται όταν υπάρχει αντένδειξη λαπαροσκοπικών ή ρομποτικών τεχνικών ή όταν ο χειρουργός δεν γνωρίζει ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.
 

 

 

 

 

 

Λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί πληθώρα πρωτοποριακών τεχνικών που επιτρέπουν την ελάχιστα επεμβατική αποκατάσταση των κοιλιοκηλών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τεχνικές eTEP ( eTEP RS και eTEP TAR) και LIRA.

Η τεχνική eTEP διενεργείται εξωπεριτοναϊκά, δηλαδή, η τοποθέτηση του πλέγματος γίνεται ενδιάμεσα από τα κοιλιακά τοιχώματα, αποφεύγοντας την παρέμβαση στο εσωτερικό της κοιλίας.

Οι συγκεκριμένες τεχνικές μπορούν να διενεργηθούν λαπαροσκοπικά δια μέσου 3-4 οπών στο πλάι της κοιλιάς, που επιτρέπουν την εισαγωγή ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων και μίας κάμερας, για την τοποθέτηση πλέγματος. Με την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας υπάρχουν πλέον ιδιαίτερα εξελιγμένα πλέγματα που είναι απόλυτα βιοσυμβατά με το εσωτερικό της κοιλίας, που καθηλώνονται πολύ εύκολα στη θέση τους, και ενσωματώνονται ταχύτατα στο κοιλιακό τοίχωμα. Ο ασθενής την ίδια ημέρα ή την επομένη του χειρουργείου μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι.

τοίχωμα. Ο ασθενής την ίδια ημέρα ή την επομένη του χειρουργείου μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι.

Ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση

Η Ρομποτική Χειρουργική, αποτελεί την πλέον εξελιγμένη μέθοδο για την αποκατάσταση αυτών των δύσκολων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Οι τεχνικές eTEP ( eTEP RS και eTEP TAR) και LIRA μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός από λαπαροσκοπικά και ρομποτικά, εξασφαλίζοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια και επιτυχία. Οι τεχνικές εφαρμόζονται με το καινοτόμο Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci Χi, προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα στους ασθενείς:

 • Εξασφαλίζεται ένα άριστο λειτουργικό και αισθητικό χειρουργικό αποτέλεσμα
 • Ελαχιστοποιείται ο μετεγχειρητικός πόνος
 • Η ανάρρωση από χειρουργείο κήλης του ασθενούς είναι ταχύτατη
 • Εξαλείφεται η πιθανότητα συμφύσεων και υποτροπών
 • Ο ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο εντός μιας ημέρας

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί αναμφισβήτητα την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ιατρική. Ωστόσο, οι ρομποτικές επεμβάσεις θα πρέπει να διενεργούνται μόνο από ειδικά καταρτισμένους και πιστοποιημένους χειρουργούς.

Ο Γενικός Χειρουργός Φώτιος Αρχοντοβασίλης έχει λάβει την πιστοποίηση του Ρομποτικού Χειρουργού (Robotic – Console Surgeon), έπειτα από εκπαίδευση του στο Διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο Ρομποτικής χειρουργικής RAIN.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Dr. Φώτιο Αρχοντοβασίλη για οποιοδήποτε ζήτημα υγείας σας απασχολεί.\

Συνοπτικά:


 
Ρομποτική αποκατάσταση ομφαλοκηλών και κοιλιοκηλών: Δείτε την διάλεξη-ομιλία του κ. Αρχοντοβασίλη στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΛαπαροΕνδοσκοπικής Χειρουργικής, το 2021
 

 

Νεότερες τεχνικές στην αποκατάσταση μεγάλων και σύνθετων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος: Δείτε την διάλεξη-ομιλία του κ. Αρχοντοβασίλη στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΛαπαροΕνδοσκοπικής Χειρουργικής, το 2021

 

Λαπαροσκοπική και Ρομποτική αποκατάσταση κοιλιοκηλών με τις τεχνικές eTEP-RS και eTEP-TAR: Δείτε την διάλεξη-ομιλία του κ. Αρχοντοβασίλη στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΛαπαροΕνδοσκοπικής Χειρουργικής, το 2021

 

Έχετε περισσότερες απορίες;

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας


+30 210 650 28 50

  Πατώντας το κουμπί "Αποστολή", επιβεβαιώνετε ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Dr. Φώτης Αρχοντοβασίλης MD, PhD, FISS, FEHS

  Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής στη Γενική Κλινική Metropolitan General. Ο Ιατρός έχει εξειδικευτεί, σε νοσοκομειακά κέντρα Ευρώπης και Αμερικής, στην Ελάχιστα Επεμβατική, στη Λαπαροσκοπική και στη Ρομποτική Χειρουργική του πεπτικού συστήματος, των κηλών κοιλιακού τοιχώματος και παθήσεων πρωκτού.

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΙΑΤΡΕΙΟ

  Διεύθυνση

  Πυθαγόρα 7, Χολαργός 5ος όροφος έναντι Metropolitan General (πρώην ΙΑΣΩ General)

  Email

  info@oxeirourgos.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Γραφείο

  210 650 2850

  Τηλεφωνικό Κέντρο

  210 650 2000

  Ιδιαιτέρα Γραμματέας

  697 444 2330

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Δευτέρα - Παρασκευή

  8.30 - 14.30 & 17.30 - 20.30

  Σάββατο: Κατόπιν Ραντεβού