Χειρουργεία

Αρχική / Gallery / Χειρουργεία
Πρώτη στην Ελλάδα ρομποτική αποκατάσταση μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης με την τεχνκή eTEP – RS
Ρομποτική αποκατάσταση αμφοτερόπλευρης βουβωνοκοίλης με την τεχνική TEP
Ρομποτική αποκατάσταση κοιλιοκήλης με την πρωτοποριακή τεχνική Robotic Ventral TAPP
Πρώτη Ρομποτική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης με το ρομποτικό σύστημα DaVinci XI
Ρομποτική αποκατάσταση υποτροπής βουβωνοκήλης με την τεχνική TEP
Άμεση και ανώδυνη θεραπεία των αιμορροΐδων με laser
Θεραπεία αιμορροϊδοπάθειας με ανώδυνο laser
Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Μετεγχειρητικής Κοιλιοκήλης (Laparoscopic Incisional Hernia Repair)
Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Μετεγχειρητικής Κοιλιοκήλης 2 (Laparoscopic Incisional Hernia Repair)
Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κοιλιοκήλης (Laparoscopic Ventral Hernia Repair)
Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Μετεγχειρητικής Κοιλιοκήλης και ταυτόχρονη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή

Κλείστε ραντεβού τώρα