Μετάβαση στο περιεχόμενο

MENU

oxeirougos

Μηροκήλη

Οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος είναι αρκετά δυνατοί έτσι ώστε να συγκρατούν τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα στην ανατομική τους θέση. Παρόλα αυτά, διάφοροι παράγοντες (βήχας, άρση βάρους, χειρωνακτική εργασία, κύηση, παλαιό χειρουργείο κ.α)  μπορούν να προκαλέσουν ευένδοτα σημεία ή χάσματα (τρύπες) στο κοιλιακό τοίχωμα, με αποτέλεσμα ένα ενδοκοιλιακό σπλάγχνο, ή τμήμα αυτού, να προπίπτει δια του χάσματος αυτού εκτός της ανατομικής του θέσης. Η παθολογική αυτή κατάσταση ονομάζεται κήλη και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του κοιλιακού τοιχώματος παρουσιαστεί χάσμα.

Η χειρουργική αποκατάσταση μιας κήλης αποτελεί μία από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις στον τομέα της γενικής χειρουργικής.

Τι είναι η μηροκήλη;

Η μηροκήλη είναι εκείνο το είδος της κήλης το οποίο εμφανίζεται κοντά στη βουβωνική περιοχή και συγκεκριμένα κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο. Η κήλη αυτή είναι αποτέλεσμα πρόπτωσης ενδοκοιλιακού περιεχομένου δια μέσω του μηριαίου δακτυλίου. Ως εκ τούτου, παρατηρείται ένα εξόγκωμα στο κάτω μέρος της βουβωνικής περιοχής, στην ένωση της κοιλιάς με τον μηρό.

Πρόκειται για μια όχι συχνή μορφή κήλης, η οποία εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στον γυναικείο πληθυσμό. Συγκεκριμένα, είναι πιο συχνή στις παχύσαρκες ή πολύτοκες γυναίκες παρά στους άνδρες, ενώ το εύρος της συνήθως δεν ξεπερνάει το 1 εκατοστό, γεγονός που την καθιστά δυσδιάκριτη.

Ταυτόχρονα, η μηροκήλη αποτελεί και μια από τις πιο επικίνδυνες κήλες, λόγω του αυξημένου κινδύνου περίσφιξης. Η κήλη αυτή παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά περίσφιξης, αγγίζοντας το 20% (σε αντίθεση με την βουβωνοκήλη που παρουσιάζει ποσοστό περίσφυξης 1-3%). Αν και συνηθέστερα είναι μονόπλευρη, σε σπάνιες περιπτώσεις η μηροκήλη μπορεί να εμφανιστεί αμφότερα των μηρών. Υπολογίζεται ότι το 60% των περιπτώσεων μηροκήλης εντοπίζονται στη δεξιά πλευρά του σώματος, ενώ μόλις στο 10% αφορά και τις δύο πλευρές.

Ο Δρ. Φώτης Αρχοντοβασίλης MD, PhD, FISS, FEHS είναι ο πρώτος Έλληνας Χειρουργός που διακρίθηκε ως Surgeon of Excellence για τη χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος από τον μεγαλύτερο Αμερικανικό Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC).

Ποιοι οι παράγοντες εμφάνισης της μηροκήλης;

Η σπάνια αυτή μορφή κήλης, η μηροκήλη, εμφανίζεται όταν ένα εσωτερικό κοιλιακό όργανο, συνηθέστερα έντερο, προβάλλει προς τα έξω, μέσα από τον μηριαίο δακτύλιο. Στους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μηροκήλης περιλαμβάνονται:

 • Η παχυσαρκία
 • Ο μεγάλος αριθμός κυήσεων
 • Οι χρόνιες διαταραχές όπως η δυσκοιλιότητα
 • Η μεταφορά μεγάλου φορτίου
 • Ο χρόνιος βήχας
 • Η αποφρακτική ούρηση
 • Η συγγενής προδιάθεση

 

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται η μηροκήλη;

Σε αρχικό στάδιο, η εμφάνιση της μηροκήλης γίνεται αντιληπτή ως μια ήπια διόγκωση, η οποία προοδευτικά γίνεται εμφανέστερη σε όρθια θέση αλλά και κατά την διάρκεια της σωματικής άσκησης. Ωστόσο, εάν πρόκειται για μικρή ή μέτρια κήλη το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρχουν εμφανή συμπτώματα και ο ασθενής δεν θα παρατηρήσει κάποια διόγκωση στην περιοχή.

Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα της μηροκήλης είναι ο πόνος, ο οποίος σε περίπτωση περίσφιξης μπορεί να είναι οξύς. Ιδιαίτερα, ο πόνος γίνεται εντονότερος όταν ασκείται αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση ,όπως κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης.

Σε περίπτωση περισφιγμένης μηροκήλης οι ασθενείς παρατηρούν συμπτώματα όπως:

 • Ναυτία
 • Εμετό
 • Επώδυνη διόγκωση στην άνω περιοχή του μηρού
 • Πυρετό
 • Αναστολή της αποβολής των κοπράνων

 
Λόγω των ήπιων συμπτωμάτων που παρουσιάζει σε αρχικό στάδιο η μηροκήλη, οι περισσότεροι ασθενείς απευθύνονται σε έναν ειδικό όταν ήδη έχουν φτάσει στο στάδιο της περίσφιξης.

 

Συνοπτικά:

Μηροκήλη – Χειρουργική αντιμετώπιση

Η μόνη θεραπευτική αντιμετώπιση της μηροκήλης είναι η χειρουργική αποκατάσταση. Η μηροκήλη μπορεί να αντιμετωπιστεί ρομποτικάλαπαροσκοπικά ή με ανοιχτή επέμβαση.

Η πλέον εξελιγμένη χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση της μηροκήλης είναι αυτή της ρομποτικής χειρουργικής.

Αποκατάσταση μηροκήλης με Ρομποτική χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και είναι αναμφισβήτητα η απόλυτη τεχνολογική καινοτομία στον τομέα της χειρουργικής.

Η Ρομποτική εφαρμογή των τεχνικών TEP και eTEP  αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο για την  αποκατάσταση της μηροκήλης.

Η επέμβαση διενεργείται με το ειδικό ρομποτικό σύστημα Da Vinci Χi, το οποίο προσφέρει την εικόνα του χειρουργικού πεδίου έως και 15 φορές μεγεθυμένη αλλά και σε τρισδιάστατη απεικόνιση. Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci εξασφαλίζει εξαιρετική ακρίβεια στις κινήσεις του Χειρουργού, καθώς εξαλείφει τον φυσιολογικό τρόμο των χεριών.

Συνοπτικά, στα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής περιλαμβάνονται:

 • Ελάχιστα επεμβατική και τραυματική μέθοδος
 • Αναίμακτη μέθοδος με σχεδόν ανύπαρκτες τομές
 • Ελαχιστοποιείται ο χρόνος νοσηλείας του ασθενούς
 • Εξασφαλίζεται η άριστη χειρουργική ακρίβεια
 • Ταχεία ανάρρωση του ασθενούς
 • Ελαχιστοποιείται η πιθανότητα υποτροπής και δημιουργία συμφύσεων
H τεχνική eTEP αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε πρώτη φορά διεθνώς από τον Jorge Daez, στην Κολομβία, το 2012, ως βελτίωση της τεχνικής TEP (που είναι γνωστή ήδη από το 1992) για την ενδοσκοπική χειρουργική αποκατάσταση των βουβωνοκηλών και μηροκηλών. Η μέθοδος βελτίωσε δραματικά την ήδη υπάρχουσα τεχνική TEP, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμη και πολύ δύσκολες μηροκήλες και βουβωνοκήλες, αποτελεσματικά, ανώδυνα και αναίμακτα, με άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και ακόμη ταχύτερη επιστροφή του στην καθημερινότητα.

Η τεχνική eTEP δεν έχει καμία σχέση με τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές αποκατάστασης των μηροκηλών. Πρόκειται για εντελώς νέα μέθοδο, που σιγά σιγά εξαπλώνεται στις χειρουργικές κοινότητες όλου του κόσμου, και τώρα εφαρμόστηκε πρώτη φορά και στην Ελλάδα με την ρομποτική μέθοδο. Η μέθοδος επιτρέπει την σύγκλειση / αποκατάσταση μεγάλων ή και μικρότερων χασμάτων του κοιλιακού τοιχώματος, με πλήρη σύγκλειση και επαναφορά των κοιλιακών τοιχωμάτων στη φυσική τους κατάσταση και θέση. Επιπρόσθετα, για ακόμη καλύτερη ενίσχυση, τοποθετείται πλέγμα έξω από την περιτοναϊκή κοιλότητα, ακριβώς πίσω από τους μύες της κοιλιάς, σε θέση δηλαδή που δεν έρχεται σε επαφή με το έντερο και τα άλλα ενδοκοιλιακά όργανα.

Η αποκατάσταση της κήλης και η τοποθέτηση του πλέγματος γίνεται μέσω 3 οπών (όχι τομών) μεγέθους 5-10 χιλιοστών εκάστη. Το πλέγμα δεν τοποθετείται ούτε πάνω από το κοιλιακό τοίχωμα (κάτω από το δέρμα), ούτε μέσα στην κοιλιά (όπου το πλέγμα έρχεται σε επαφή με το έντερο), αλλά ανάμεσα στα κοιλιακά τοιχώματα, κάτω από τους μύες. Με αυτόν τον τρόπο, ο χειρουργός δεν συναντά παλαιότερα πλέγματα, που μπορεί να έχουν τοποθετηθεί σε προηγηθείσες επεμβάσεις (είτε ανοικτά είτε λαπαροσκοπικά), ενώ το νέο πλέγμα μπαίνει σε μία εντελώς νέα θέση, η οποία προστατεύει πλήρως, σαν φάκελος, το πλέγμα. Λόγω της θέσης του, το πλέγμα στις τεχνικές eTEP δεν κολλάει στο έντερο και τα ενδοκοιλιακά σπλάγχνα, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται συμφύσεις και επικίνδυνες επιπλοκές διάβρωσης και συριγγίων, αλλά αντίθετα βρίσκεται προστατευμένο σε μία πολύ πιο φυσιολογική θέση. Με την συγκεκριμένη τεχνική, η πιθανότητα λοίμωξης του πλέγματος περιορίζεται δραματικά.

Ανεβάζοντας ακόμη πιο ψηλά την Ελληνική Χειρουργική, τα τελευταία χρόνια διενεργούνται στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Metropolitan General, από τον Χειρουργό Δρ. Αρχοντοβασίλη και την ομάδα του, οι τεχνικές eTEP σε όλα τα είδη κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.

Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2018 γίνονται οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις eTEP (extended Total Extra Peritoneal) για την αποκατάσταση βουβωνοκηλών πλήρως Ρομποτικά. Η ομάδα του Δρ. Αρχοντοβασίλη πρώτη εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει καθημερινά την τεχνική eTEP ρομποτικά, με χρήση του Χειρουργικού συστήματος daVinci Xi. Με την τεχνική αυτή, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, γίνεται άμεση αποκατάσταση μιας μηροκήλης ή βουβωνοκήλης χωρίς τομές, χωρίς είσοδο στο εσωτερικό της κοιλιάς του ασθενούς, χωρίς ανάγκη διατομής και επανασυρραφής του περιτοναίου (όπως γίνεται με την κλασσική Λαπαροσκοπική τεχνική TAPP)

Η εξελιγμένη και νεότερη μέθοδος αποκατάστασης των βουβωνοκηλών και μηροκηλών eTEP γίνεται ασφαλώς και λαπαροσκοπικά αλλά με τη χρήση του ρομπότ γίνεται με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Την εμπειρία του και την πρωτοποριακή του χειρουργική τεχνική ρομποτικής αποκατάστασης των βουβωνοκηλών ο κ. Αρχοντοβασίλης την παρουσίασε ως ομιλητής, τον Σεπτέμβριο του 2019, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κηλών, που έγινε στο Αμβούργο.

Όπως έγινε και με τους ασθενείς, που χειρουργήθηκαν από τον Δρ. Αρχοντοβασίλη, οι ασθενείς γενικά που χειρουργούνται με τις τεχνικές eTEP φεύγουν από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα (στις μηροκήλες και τις βουβωνοκήλες εξέρχονται σε μόλις τρεις ώρες μετά το χειρουργείο!), με σχεδόν ανύπαρκτο πόνο. Η επάνοδος στην καθημερινότητα είναι ταχύτατη, μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες, ενώ η πλήρης επαναφορά σε όλες τις δραστηριότητες επιτυγχάνεται σε 15-20 ημέρες ανάλογα με το είδος και την βαρύτητα της κήλης που αποκαταστάθηκε.
 

 
Ρομποτική Χειρουργική προσέγγιση στην αποκατάσταση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος

Τεχνική eTEP για την αποκατάσταση των μηροκηλών (Λαπαροσκοπικά ή Ρομποτικά)

 • Νεότερη ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική
 • Δυνατότητα αποκατάστασης βουβωνοκήλης και μηροκήλης ταυτόχρονα.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης αποκατάστασης αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης και μηροκήλης
 • Χωρίς τομές και διατομές μυών, μέσω μόνο τριών μικρών οπών 5 – 10 χιλ.
 • Έξοδος από το νοσοκομείο σε μόλις 3 ώρες μετά την επέμβαση
 • Ταχύτατη αποκατάσταση και άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Μπορεί να γίνει είτε λαπαροσκοπικά (ενδοσκοπικά) είτε ρομποτικά.
 • Είναι η μοναδική τεχνική που επιτρέπει την τοποθέτηση πολύ μεγάλων πλεγμάτων (μέχρι και 20 επί 18 εκατοστών) σε περιπτώσεις μεγάλων χασμάτων, ετσι ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος υποτροπής
 • Δεν απαιτεί καθήλωση του πλέγματος με ράμματα ή ειδικά καρφιά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τραυματισμός αγγείων ή νέυρων, και έτσι η επέμβαση να είναι ανώδυνη και αναίμακτη
 • Επιτρέπει την πλήρη αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας του χώρου, ενισχύοντας το χάσμα και τα αδυνατισμένα κοιλιακά τοιχώματα εκ των έσω. Για το λόγο αυτό είναι η ιδανική μέθοδος αποκατάστασης και της κήλης των αθλητών (sportsman’s hernia), με άμεση επάνοδο των αθλητών στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
 • Έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Η διενέργεια της επέμβασης γίνεται και ρομποτικά με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια για τον ασθενή.

Μηροκήλη – Λαπαροσκοπική/Ενδοσκοπική αντιμετώπιση

Η Λαπαροενδοσκοπική τεχνική έχει κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία 25 χρόνια, δημιουργώντας ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον ασθενή αλλά και στον Χειρουργό, αφού η διαδικασία είναι απλή και εύκολη και η ανάρρωση ταχύτατη.

H πιο προηγμένες Λαπαροενδοσκοπικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της μηροκήλης είναι οι τεχνικές TEP και eTEP. Οι δύο αυτές μέθοδοι πραγματοποιούνται με 3 μικρές τομές στο εσωτερικό της κοιλιάς, όπου ο χειρουργός κάνει όλες τις κινήσεις του με το λαπαροσκόπιο. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και η διάρκειά της είναι μικρή σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο. Με το πέρας της επέμβασης, ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, επιστρέφοντας κανονικά στις δραστηριότητές του.

Μηροκήλη – Ανοιχτή χειρουργική αντιμετώπιση

Αν ο Ιατρός το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να επιλέξει την ανοιχτή επέμβαση με την χρήση πλέγματος, κατά την οποία γίνεται μία τομή στον μηριαίο δακτύλιο. Είναι λίγο επίπονη διαδικασία και το διάστημα πλήρους ανάρρωσης είναι λίγο μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

Πώς καταλαβαίνει ένας ασθενής ότι πρέπει να επισκεφθεί άμεσα τον Ιατρό;

Από την στιγμή που είναι διαγνωσμένη η κήλη στον ασθενή τα συμπτώματα που συνήθως προοικονομούν το χειρουργείο, είναι ο ξαφνικός και έντονος πόνος και το κοκκίνισμα της περιοχής που βρίσκεται η κήλη. Αν το χειρουργείο δεν γίνει άμεσα, δημιουργείται νέκρωση στο περιεχόμενο της κήλης, με ολέθριες συνέπειες για την ζωή του ατόμου.

Ο Γενικός Χειρουργός Dr Φώτιος Αρχοντοβασίλης είναι ο μοναδικός Χειρουργός στην Ελλάδα που εφαρμόζει την τεχνική eTEP τόσο Λαπαροσκοπικά/Ενδοσκοπικά όσο και Ρομποτικά.

Έχετε περισσότερες απορίες;

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας


+30 210 650 28 50

  Πατώντας το κουμπί "Αποστολή", επιβεβαιώνετε ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Dr. Φώτης Αρχοντοβασίλης MD, PhD, FISS, FEHS

  Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής στη Γενική Κλινική Metropolitan General. Ο Ιατρός έχει εξειδικευτεί, σε νοσοκομειακά κέντρα Ευρώπης και Αμερικής, στην Ελάχιστα Επεμβατική, στη Λαπαροσκοπική και στη Ρομποτική Χειρουργική του πεπτικού συστήματος, των κηλών κοιλιακού τοιχώματος και παθήσεων πρωκτού.

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΙΑΤΡΕΙΟ

  Διεύθυνση

  Πυθαγόρα 7, Χολαργός 5ος όροφος έναντι Metropolitan General (πρώην ΙΑΣΩ General)

  Email

  info@oxeirourgos.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Γραφείο

  210 650 2850

  Τηλεφωνικό Κέντρο

  210 650 2000

  Ιδιαιτέρα Γραμματέας

  697 444 2330

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Δευτέρα - Παρασκευή

  8.30 - 14.30 & 17.30 - 20.30

  Σάββατο: Κατόπιν Ραντεβού