Μέλος εταιρειών

2000 Ελληνική Εταιρεία Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής

( Tακτικό μέλος )

2003  Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία  «ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ»

(Ιδρυτικό μέλος)

2004  European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)

2007 European Assosiation of  Endoscopic Surgery  (EAES)

2007 European Assosiation of Transluminal Surgery (EATS)

2007 Ελληνική Εταιρία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών

Β’ Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο.(2020)

2007  Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών (τακτικό μέλος)

2008  Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία (τακτικό μέλος)

2017   European Hernia Society

2018   International Hernia Collaboration

2021   Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons

2021   Clinical Robotic Surgery Association