Κόστος επέμβασης

Αρχική / Βιογραφικό / Κόστος επέμβασης

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το κόστος επέμβασης

Το κόστος επέμβασης εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:
• το είδος επέμβασης
• τη διάρκεια νοσηλείας
• τη χρήση ειδικών υλικών
• την κλινική

Καθορίζεται επίσης από το Είδος Ασφαλιστικής Κάλυψης
(ιδιωτική ασφάλεια και ασφαλιστικό ταμείο πχ Δημόσιο, ΙΚΑ κλπ).

Τι περιλαμβάνεται στο κόστος επέμβασης

Στο κόστος επέμβασης περιλαμβάνονται τα:
• έξοδα κλινικής
• αμοιβή του χειρουργού, των συνεργατών και του αναισθησιολόγου

Πιο συχνά, οι κλινικές που χειρουργεί ο ιατρός, δέχονται την εξόφληση μέσω συναλλαγματικής διευκόλυνσης ή επιταγής, ή αν υπάρχει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία, άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στη Γενική Κλινική Metropolitan General, παρέχεται σύμβαση με όλα τα κρατικά δημόσια ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ, έχοντας ως αποτέλεσμα το κόστος μιας χειρουργικής επέμβασης να διαμορφώνεται σε ανεκτά οικονομικά πακέτα για τους ασθενείς που διαθέτουν ασφάλεια κρατικού ταμείου, τραπεζών ή ΔΕΚΟ. Στην περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις σχετικά με το κόστος μιας επέμβασης, επικοινωνήστε μαζί μου στο 210-6502850 ή το 6974442532.

Κλείστε ραντεβού τώρα