Τα νέα μας

Κέντρο Αριστείας για την χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος

By 27 Μαΐου 202122 Σεπτεμβρίου, 2021No Comments

o πρώτος έλληνας χειρουργός

Κέντρο Αριστείας για την χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος

To Μetropolitan General πέτυχε μία ακόμα διεθνή διάκριση με την πιστοποίησή του ως Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος (Center of Excellence in Hernia Surgery) από τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC). Πρόκειται για μία ανώτατη διάκριση, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας την οποία έχουν λάβει ελάχιστα νοσοκομεία παγκοσμίως.

Επιπλέον, Διεθνής και ανώτατη διάκριση και για τον Δρ. Φ. Αρχοντοβασίλη MD, PhD, FEHS, Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, η πιστοποίηση του και η απονομή του τίτλου Master Surgeon in Hernia Surgery, ως κορυφαίου χειρουργού κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.

O Dr. Αρχοντοβασίλης ως Director του προγράμματος πιστοποίησης του νοσοκομείου Metropolitan General ως κέντρου αριστείας (Center of Excellence), οργάνωσε και επόπτευσε ολόκληρο το έργο της πιστοποίησης.  Η πιστοποίηση έγινε από τον μεγαλύτερο Αμερικανικό φορέα Χειρουργικών πιστοποιήσεων, SRC (Surgical Review Corporation) μετά από έναν ολόκληρο χρόνο αυστηρών και συνεχών αξιολογήσεων μιας σειράς παραμέτρων, όπως:  ο υψηλός βαθμός επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων κήλης, ο μεγάλος αριθμός αλλά και η ποικιλία χειρουργικών επεμβάσεων,  η χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας, η εμπειρία και φυσικά η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του Χειρουργού.

Η διάκριση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και ιδιαίτερα τιμητική αφού ο Δρ. Αρχοντοβασίλης είναι ο πρώτος Έλληνας Χειρουργός που λαμβάνει τέτοια πιστοποίηση.

Το Metropolitan General έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Center of Excellence μετά από αυστηρή αξιολόγηση μιας σειράς παραμέτρων, όπως είναι ο υψηλός βαθμός επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων αποκατάστασης κηλών του κοιλιακού τοιχωματος, η χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας, η εμπειρία και κατάρτιση των χειρουργών, καθώς και η άριστη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Η ανώτατη αυτή διάκριση πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς: από την αρχική συμβουλευτική, τη διάγνωση, τη χειρουργική επέμβαση από τον πιστοποιημένο χειρουργό, τη νοσηλεία αλλά και την μετεγχειρητική πορεία, καθώς και την παρακολούθηση (follow up) του ασθενούς.

Η πιστοποίηση του Metropolitan General ως Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος αναδεικνύει τη δέσμευση του Θεραπευτηρίου, των συνεργαζόμενων ιατρών, αλλά και του Hellenic Healthcare Group, στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τον ασθενή.

 

Αναλυτικά, η ανάδειξη του Metropolitan General ως Κέντρο Αριστείας για την χειρουργική των κηλών (Center of Excellence in Hernia Surgery) διασφαλίζει:

  • την πλήρη εναρμόνιση του Θεραπευτηρίου με αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας κατά τη διάγνωση, θεραπεία και μετεγχειρητική πορεία  των ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος. Τα πρωτόκολλα αυτά καθορίζονται από τον διεθνή φορέα ελέγχου και πιστοποίησης SRC και ισχύουν σε όλα τα ανάλογα πιστοποιημένα νοσοκομεία στον κόσμο
  • τη μέγιστη ασφάλεια, υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς
  • την εκτενή χειρουργική εμπειρία καθώς προϋπόθεση της πιστοποίησης είναι η διενέργεια ενός σημαντικά μεγάλου αριθμού επεμβάσεων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος ανά έτος
  • τη συνεργασία του με πιστοποιημένους χειρουργούς ως Surgeon of Excellence και Master Surgeon in Hernia Surgery, δηλαδή κορυφαίους χειρουργούς όσον αφορά την εμπειρία, την τεχνική κατάρτιση και τα εξαιρετικά αποτελέσματα στις χειρουργικές επεμβάσεις κήλης του κοιλιακού τοιχώματος
  • την αυστηρή τήρηση όλων των ελεγχόμενων διαδικασιών που καθορίζονται από τον SRC ως απαιτούμενες για τη συμμετοχή (ασφάλεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα)
  • τη συνεχή εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
  • τη συνεχή αξιολόγηση του προσωπικού και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα χειρουργών

 

Σχετικά με το Surgical Review Corporation (SRC)

Ο SRC ιδρύθηκε το 2003 και είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ασφάλεια των ασθενών με σκοπό την αναγνώριση και βελτίωση της χειρουργικής φροντίδας. Ο SRC πιστοποιεί κορυφαία νοσοκομεία, χειρουργούς και επαγγελματίες υγείας  που πληρούν τα αναγνωρισμένα πρότυπά του. Κάθε πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού και συμβολίζει την αριστεία.

 

Στελέχωση

Διευθυντής (Program Director): Φώτης Αρχοντοβασίλης, Γενικός Χειρουργός,  Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής, Master Surgeon in Hernia Surgery.

Τηλ. επικοινωνίας: 2106502850 (Γραμματεία Κέντρου Αριστείας)