Εκπαιδεύσεις & Πιστοποιήσεις

Ο Γενικός Χειρουργός Dr. Φώτης Αρχοντοβασίλης MDPhDFISSFEHS  έχει υπερεξειδικευτεί  στην Ελάχιστα Επεμβατική, τη Λαπαροσκοπική και τη Ρομποτική Χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Ο Ιατρός εκπαιδεύτηκε σε πολυάριθμα νοσοκομειακά κέντρα της Ευρώπης, έχοντας ολοκληρώσει πολλαπλά διεθνή εκπαιδευτικά courses και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Ο Χειρουργός έλαβε εξειδίκευση κοντά σε μεγάλους δασκάλους και πρωτοπόρους χειρουργούς κηλών, χειρουργώντας μαζί τους, σε μεγάλα νοσοκομειακά κέντρα Ευρώπης και Αμερικής (Igor Belyanski – Maryland USA, Victor Radu – Bucharest Romania, Frederik Berrevoet – Ghent Belgium, Tim Tollens – Bonheiden Belgium, Ralph Lorenz – Berlin Germany).

Ο Dr. Φώτης Αρχοντοβασίλης έφερε πρώτος στην Ελλάδα τις πρωτοποριακές τεχνικές ONSTEP για την βουβωνοκήλη το 2013, καθώς και τις επαναστατικές ρομποτικές τεχνικές eTEP και eTEPTAR το 2019 για μεγάλες και σύνθετες μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες.

Εκπαιδεύσεις:

 • Μετεκπαίδευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική των κηλών (Τεχνική ONSTEP) (Dr. Ralph LorenzHavelklinik Hospital, Berlin, Germany 2013)
 • Μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, κοντά σε έναν από τους κορυφαίους χειρουργούς κηλών στον κόσμο (Abdominal wall specialist), Dr. Tim Tollens,  Imelda HospitalBonheidenBelgium 2016
 • Εκπαίδευση στην Προηγμένη τεχνική αποκατάστασης μεγάλων και σύνθετων κοιλιοκηλών και μετεγχειρητικών κηλών του κοιλιακού τοιχώματος με την μέθοδο TAR (Transversus Abdominis Release), υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Dr. Frederik Berrevoet στο UZ University HospitalGhentBelgiumMay 2018
 • Εκπαίδευση στη Ρομποτική Χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος (DrFilip MuysomsGhentBelgium 2018)
 • Εκπαίδευση στη Ρομποτική Προπεριτοναϊκή Χειρουργική αποκατάσταση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος με τις τεχνικές eTEP, eTEP-RS, eTEP-TAR από τον επινοητή των τεχνικών αυτών DrIgor Belyanski, ο οποίος μου έκανε την μεγάλη τιμή να έρθει στην Αθήνα, προσκεκλημένος μου από το Maryland των ΗΠΑ, στο Νοσοκομείο Metropolitan General, και να πραγματοποιήσουμε μαζί σειρά επεμβάσεων με τις τεχνικές αυτές τον Απρίλιο του 2019
 • Εκπαίδευση σε σύνθετες τεχνικές αποκατάστασης κοιλιοκηλών, με ελάχιστα επεμβατικές Λαπαροσκοπικές και Ρομποτικές τεχνικές (HamburgGermanySeptember 2019)
 • Εκπαίδευση στην Λαπαροσκοπική Προπεριτοναϊκή Χειρουργική αποκατάσταση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος με τις τεχνικές eTEP, eTEP-RS, eTEP-TAR από τον φίλο πλέον, κορυφαίο στην Ευρώπη Χειρουργό κηλών, Dr. Victor RADU, September – October, 2019, MedLIFE Grivita HospitalBucharestRomania
 • Εκπαίδευση και υπερεξειδίκευση στη χρήση Laser με την τεχνική neoV για την αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων και της αιμορροιδοπάθειας (June 2020, NeoLaser, Caesarea, Israel)

Πιστοποιήσεις:

 • Πιστοποίηση ως Master Surgeon και Surgeon of Excellence από τον μεγαλύτερο Αμερικανικό Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC). Είναι ο πρώτος Έλληνας Χειρουργός που έλαβε αυτή την εξαιρετικά σημαντική διάκριση.
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης – εξειδίκευσης και απόκτηση τίτλου Console Surgeon για το Ρομποτικό σύστημα daVinci Xi, στο Διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο Ρομποτικής χειρουργικής RAIN (NaplesItaly 2018).
 • Πιστοποιημένος και επίσημος εκπαιδευτής (Instructor) της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (ΕΧΕ), επιτελώντας σημαντικό έργο στην εκπαίδευση των νέων χειρουργών.
 • Τακτικός και πιστοποιημένος εκπαιδευτής (Instructor) στα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του εκπαιδευτικού συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (από το 2011 μέχρι σήμερα)

Για ραντεβού και πληροφορίες