Ελληνικά περιοδικά

Φ. Αρχοντοβασίλης, Μ.Θ. Γλυνάτσης

Hellenic Journal of Surgery  2003, 75;3:166-173

Φ. Αρχοντοβασίλης, Μ.Θ. Γλυνάτσης

Αρεταίος 2004, Τόμος ΣΤ’, Τεύχος 28ο, Απρίλιος – Ιούνιος 2004: 537-548

Φ. Αρχοντοβασίλης, Κ. Φίλης, Δ. Θεοδώρου, Κ. Τούτουζας,

Ε. Μενενάκος, Ν. Αλεξάκης, Ι. Μπράμης

Ελληνική Αγγειοχειρουργική  2006, 3 : 26-33

Φ. Αρχοντοβασίλης

ΤΡΑΥΜΑ  2006, Ιούλιος – Σεπτέμβριος, Τεύχος 3, Τόμος 2, Περίοδος Β: 139-151

Χ. Φερέτης, Δ. Καλαντζόπουλος, Π. Κουλούρης, Χ. Κωλέττας,

Φ. Αρχοντοβασίλης, Α. Παπαλόης

My Life magazine – Περιοδική έκδοση Ομίλου ΙΑΣΩ

2008; 6: 26-27