Λαπαροσκοπική διόρθωση διαφραγματοκήλης

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)

Λαπαροσκοπική διόρθωση διαφραγματοκήλης

Λαπαροσκοπική διόρθωση διαφραγματοκήλης

Εικ.7 – Λαπαροσκοπική διόρθωση διαφραγματοκήλης

Bookmark the permalink.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website