Ανατομική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)

Ανατομική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης

Ανατομική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης

Εικ.5 – Ανατομική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης

Bookmark the permalink.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website