Ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτιδος

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)

Ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτιδος

Ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτιδος

Εικ.3-4 – Ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτιδος

Bookmark the permalink.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website