Ενδοσκοπική εικόνα φυσιολογικού οισοφάγου

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)

Ενδοσκοπική εικόνα φυσιολογικού οισοφάγου

Ενδοσκοπική εικόνα φυσιολογικού οισοφάγου

Εικ.2 – Ενδοσκοπική εικόνα φυσιολογικού οισοφάγου

Bookmark the permalink.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website