Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από επεμβάσεις που έχει κάνει ο γενικός χειρουργός Φώτιος Αρχοντοβασίλης.

Αιμορροΐδες

Λιπώματα

Κύστη Κόκκυγγος