Οικονομικά Πακέτα & Συμβάσεις με:

• Όλα τα ταμεία

• Όλες τις ιδιωτικές ασφάλειες

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Το κόστος επέμβασης εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

• το είδος επέμβασης
• τη διάρκεια νοσηλείας
• τη χρήση ειδικών υλικών
• την κλινική

Καθορίζεται επίσης από το Είδος Ασφαλιστικής Κάλυψης
(ιδιωτική ασφάλεια και ασφαλιστικό ταμείο πχ Δημόσιο, ΙΚΑ κλπ).

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Στο κόστος επέμβασης περιλαμβάνονται τα:

• έξοδα κλινικής
• αμοιβή του χειρουργού, των συνεργατών και του αναισθησιολόγου

Πιο συχνά, οι κλινικές που χειρουργεί ο ιατρός, δέχονται την εξόφληση μέσω συναλλαγματικής διευκόλυνσης ή επιταγής, ή αν υπάρχει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία, άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στη Γενική Κλινική ΙΑΣΩ, παρέχεται σύμβαση με όλα τα κρατικά δημόσια ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ, έχοντας ως αποτέλεσμα το κόστος μιας χειρουργικής επέμβασης να διαμορφώνεται σε ανεκτά οικονομικά πακέτα για τους ασθενείς που διαθέτουν ασφάλεια κρατικού ταμείου, τραπεζών ή ΔΕΚΟ. Στην περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις σχετικά με το κόστος μιας επέμβασης, επικοινωνήστε μαζί μου στο 210-6502850 ή το 6974442532.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. l using her.Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Leave a Reply